Stöd efter en hjärtinfarkt
: En litteraturstudie om patienters upplevelser av stöd från sjuksköterskan efter en hjärtinfarkt

 • Hamza Kweder
 • Henok Mahder

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Hjärtinfarkt är en somatisk sjukdom som orsakas av en blodpropp som delvis eller helt blockerar hjärtats kranskärl, som i sin tur leder till syrebrist i hjärtmuskeln som kan leda till döden. Patienter är efter en hjärtinfarkt i behov av stöd från sjukvården och särskilt från sjuksköterskan som är spindeln i nätet inom sjukvården. Syfte: Att belysa vuxna patienters upplevelser av stöd från sjuksköterskan efter en hjärtinfarkt. Metod: En litteraturöversikt är grundad på kvalitativa artiklar från databaser inom omvårdnad och medicin. Artiklarna granskades med hjälp av HKR: granskningsmall för kvalitativa artiklar. Trestegs analysmetod användes. Resultat: Analysen av artiklarna resulterade i fyra kategorier; upplevelser av ett allmänt informationsstöd, upplevelser av individanpassad informationsstöd, upplevelser av informationsstöd kring sexuella aktiviteter och upplevelser av informationsstöd att delta i rehabilitering. Diskussion; Efter en hjärtinfarkt upplevde patienter ibland att det informationsstöd de fick av sjuksköterskan inte täckte deras behov. Dessutom betonade patienter brist på individanpassad information, vilket kan leda till minskad trygghet, brist på kunskap och därmed hindra patienterna att göra livsförändringar. För att patienter ska ha förmågan att hantera sin sjukdom och känna välbefinnande bör sjuksköterskan jobba utifrån personcentrerad omvårdnad.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareErik Piculell (Handledare) & Marie Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)
 • Kardiologi (30206)

Nyckelord

 • kvalitativ studie
 • upplevelser
 • stöd
 • efter
 • hjärtinfarkt

Citera det här

'