Stöd för nyanlända elever i SO- undervisning

  • Aisha El-Moghrabi

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

I den här studien valdes det att fokusera på om stödet är tillräckligt eller inte och vad för typ av material lärarna använder sig av för att stödja eleverna i so-ämnena. Syftet med arbetet är att se om lärarna har möjlighet till att stödja nyanlända elever i so-ämnen och om läraren och eleven tycker att stödet de får är tillräckligt eller inte. Det finns farhågor om att stödet inte är tillräckligt när det gäller so-ämnen. Om eleverna får mer stöd i svenskämnet än i so-ämnena leder det till brist på utveckling hos dem. I den här studien valdes det att fokusera på om stödet är tillräckligt eller inte och vad för typ av material lärarna använder sig av för att stödja eleverna i so-ämnena. Här framhålls det sociokulturella, relationella, resurs- och bristperspektivet. Dessa perspektiv beskriver hur skolorna ska arbeta med eleverna för att alla ska nå sina mål.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareIngemar Ottosson (Handledare) & Staffan Stranne (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Nyanländ
  • särskilt stöd
  • so-ämnen
  • kartläggning
  • studiehandledning

Citera det här

'