Stimulerande matematikundervisning

 • Cathrin Månsson
 • Fredrik Nordin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vårt syfte med arbetet är att undersöka hur matematikundervisning kan bedrivas för att hjälpa svagpresterande och omotiverade elever i sin matematikutveckling. För att få reda på detta har vi gjort litteraturstudier kring ämnet, samt en empirisk undersökning. I undersökningen har vi undervisat två grupper, om fyra elever i varje, inom matematikområdet geometri. Undervisningen har till största delen bedrivits laborativt och praktiskt. Eleverna har på många sätt kunnat koppla matematiken till sina vardagserfarenheter, vilket har lett till att de fått en djupare förståelse för uppgifterna. Kontinuerligt i undervisningen har också samtal kring matematiken förts. Eleverna upplevde den laborativa och praktiska undervisningen som bra, då de själva kände att de under längre tid kunde vara koncentrerade för ämnet. De tyckte också att samtalen kring matematiken hjälpt dem till en ökad förståelse.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '