Storbild vid högläsning och boksamtal i förskolan
: En kvalitativ studie kring förskollärares uppfattningar om att använda storbild vid högläsning och boksamtal

 • Felicia Lyckebäck
 • Maria Mårtensson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med studien är att synliggöra vilka olika uppfattningar förskollärare har när det gäller att använda storbild vid högläsning och boksamtal, både generella uppfattningar och vilka möjligheter och begränsningar förskollärarna kan se. Studien har en kvalitativ inriktning där sex förskollärare intervjuades. I resultatet framkom det att förskollärarna både såg fördelar och nackdelar med att använda storbild i samband med högläsning och boksamtal. De främsta fördelarna som förskollärarna lyfte fram var att fler barn kan se bilderna i böckerna samtidigt och att storbilden kan bidra till att barn kan interagera med bilden på olika sätt. Den främsta nackdelen var däremot att barn kan gå miste om vad fysiska bilderböcker kan förmedla. Förskollärarna var eniga om att varken de fysiska bilderböckerna eller storbilden ska uteslutas, då de fungerar bra vid olika tillfällen.

Tilldelningsdatum2020-dec.-15
OriginalspråkSvenska
HandledareMarie Jacobsson (Handledare) & Jonas Asklund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • boksamtal
 • förskola
 • förskollärare
 • högläsning
 • projicering
 • språkutveckling
 • storbild
 • teknik

Citera det här

'