Storytelling as a Teaching Method in ESL Classrooms

 • Jie Yang

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2011-sep.-26
  OriginalspråkEngelska
  HandledareEivor Lindstedt (Handledare) & Stefan Ekman (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Engelska

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (60201)

  Citera det här

  '