Strategisk samordning för vattenvårdsprojekt
: Fungerande verktyg för effektiva åtgärder och samverkan

  • Johan Hellman

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Ett vattenvårdsprojekt samlar ofta många intressenter som drivs av åtskilda intressen som kan behöva samverka för att nå gemensamma målbilder och acceptans i samhället. Ekonomiska, miljömässiga, sociala och politiska dimensioner har identifierats av Stockholm Water Institute för att nå en hållbar vattenförvaltning och ett ökat fokus på samverkan kring vattenvårdsprojekt riktas idag av myndigheter och aktörer. Rapporten visar att en strategisk samordning genom kartläggning av intressenter och systematisk tillämpning av analysverktyg på ett tidigt stadium kan identifiera och utveckla prioriterade åtgärder och samverkanspotential för att nå effektiva åtgärder för ett vattenvårdsprojekt.

Tilldelningsdatum2021-nov.-22
OriginalspråkSvenska
HandledareHenric Djerf (Handledare), Mia Andersson (Handledare) & Lennart Mårtensson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Miljöstrateg – Mark, vatten och samhällsutveckling

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Miljövetenskap (10502)

Nyckelord

  • strategi
  • samverkan
  • faunapassage
  • vattenkraft
  • vattenvård
  • vattenförvaltning

Citera det här

'