Stress i pedagogiska miljöer för de yngsta barnen

 • Lina Elofsson
 • Kajsa Nyström

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Stressen ökar i vårt samhälle. Den finns överallt även bland barn på förskolan. Arbetets syfte är att ge underlag för verksamheten i förskolan så att den bättre ska kunna anpassas strukturellt till barnens behov genom att minska negativ stress och synliggöra den positiva stressen. I arbetet tas upp vad stress är, orsaker till stress och hur barn påverkas av stress. Några signaler på stress kan vara okoncentration, frustration, förvirring, trötthet och svårt att koppla av. De främsta orsakerna till att barn kan vara stressade är vuxna och samhället, om det ställs för stora krav och förväntningar. Barnen själva är oftast inte stressade från början utan vi vuxna hetsar upp oss och barnen konstruerar utifrån situationen sin egen kunskap om stress. Vi tar även upp hur föräldrar och pedagoger kan undvika respektive medvetandegöra barn om stress. I vår studie har vi använt oss av intervjuer och observationer. Vårt resultat visar att stress kan undvikas genom att ha en bra planering, en strukturerad verksamhet och framförallt att ge barnen tid.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '