Stress i relation till fysisk aktivitet - en intervjustudie med tolv elever och sex lärare i skolår 9

 • Jimmy Knutsson
 • Kim Mellberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I dagens samhälle talas allt oftare om utbrändhet och andra psykiska åkommor som uppträder till följd av stress. Utbrändhet eller ”utmattningsdepression” är idag den snabbast växande diagnosen bakom ökningen av sjukfrånvaro de senaste åren, varför det är relevant att försöka hitta olika medel för att kunna hantera stress. Fysisk aktivitet anses bland annat kunna ge utlopp för inre spänningar och därmed också minska stressens negativa verkningar. I en undersökning gjord av Skolverket 2004 framkom att stress är vanligt förekommande i skolmiljön. Syftet med denna undersökning är således att försöka påvisa fysisk aktivitets inverkan på stress, både positiv och negativ sådan.

  Undersökningen omfattar intervjusvar från tolv elever och sex lärare och fokuserar på deras tankar och upplevelser kring stress i relation till fysisk aktivitet. Resultatet visar att fysisk aktivitet skulle kunna ha inverkan på hur stress hanteras. För att ytterligare stärka sambandet mellan stresshantering och fysisk aktivitet skulle denna undersökning kunna ligga till grund för fortsatta studier inom området.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '