Stress och dess upplevda orsaker inom den svenska polisen

 • Andreas Hultner

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna uppsats handlar om stress och dess upplevda orsaker hos den svenska polisen. Uppsatsen utgår från en enkätundersökning som behandlar olika bakgrundsfaktorer till upplevd stress bland anställda vid de svenska polismyndigheterna. Både poliser och civilanställda deltog i undersökningen. Bland annat undersöks organisatoriska och individuella orsaksfaktorer. I undersökningen deltog 107 personer som genomfördes med en internetbaserad enkät. Undersökningen visade på skillnader i upplevd stress mellan de som hade inre respektive yttre tjänst både vad gäller de organisationsinriktade och de individinriktade orsaksfaktorerna. Det var här de som arbetade i yttre tjänst som visade på högst stressnivå. Undersökningen visade också på en moderat total upplevd stressnivå bland respondenterna. Den var inte alarmerande hög men ej heller så låg att den helt kan förkastas.

  Tilldelningsdatum2011-mars-23
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMåns Holgersson (Handledare) & Tobias Johansson (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nyckelord

  • stress
  • upplevda orsaker
  • organisationsfaktorer
  • individfaktorer
  • polisen

  Citera det här

  '