Stress och oro hos ungdomarna i deras vardag
: en sociologisk intervjustudie

 • Arnita Blakaj

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka ungdomars stress och oro på ett generellt plan som är kring skola, jobb, familj, vänner, sociala medier osv. och förstå hur de hanterar stressen och oron. Studien har undersökt ungdomar som är från 18 år och läser sista året på gymnasiet. Ungdomarnas berättelser förstås och tolkas utifrån tidigare sociologisk forskning och teori om stress att förstå deras mående som handlar om oro och stress, hur de använder sig av olika verktyg för att förebygga och hantera oron och stressen och även hur deras omgivning stöttar dem och/ eller bidrar till ökad stress och oro. Tidigare forskning har visat att ungdomarna upplever hög stress och oro från skolan och att det kan finnas olika krav som de behöver uppnå. Det framkommer att förebyggande insatser behövs för att ungdomarna ska klara av utmaningarna som ställs på dem och att kunna hantera olika situationer och förändringar som sker i omvärlden. Denna studie visar att, i linje med tidigare forskning, att det inte bara är individuella samtal som stärker individen utan en känsla av tillhörighet med ett kollektiv och det är främst hjälp från de vuxna för att ungdomen ska hantera stress, känna att han/ hon blir en del av samhället, ungdomen blir förstådd vilket gör att det blir lättare att kunna gå vidare till vuxenvärlden.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareTove Nyberg (Handledare) & Jonas Ringström (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Beteendevetenskapligt program

Kurser och ämnen

 • Sociologi

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Sociologi (50401)

Nyckelord

 • Stress
 • oro
 • kollektiv
 • ungdomar
 • krav
 • skola

Citera det här

'