Strokepatienters autonomi vid behandling av multiprofessionella rehabiliteringsteam

 • Fredrik Olsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Strokepatienter svarar för flest sjukdagar inom den somatiska vården i Sverige och därför finns det ett samhällsekonomiskt intresse av att minska strokepatienters vårdtid. Ett samarbete mellan olika yrkesgrupper inom vården kan bidra till detta. Syfte: Syftet med studien var att belysa autonomin hos strokepatienter med funktionshinder i samverkan med multiprofessionella rehabiliteringsteam. Metod: Studien genomfördes som

  en litteraturstudie genom granskning av 16 publicerade vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet av studien pekar på tre grundläggande förutsättningar för att rehabiliteringen skall leda till största möjliga autonomi hos strokepatienter. De tre förutsättningarna är information respektive stöd till patienten samt medvetna behandlingsstrategier. Ett multiprofessionellt rehabiliteringsteam kan vara den lämpliga behandlingsformen för att

  uppfylla dessa förutsättningar. Forskningen i ämnet var begränsad. Multiprofessionella team kan öka autonomin hos strokepatienter, men det finns behov av ytterligare forskning i ämnet.

  Tilldelningsdatum2008-maj-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '