Strong Employer Brands and Employee Advocacy in Social Media
: exploring the Employee Perspective

 • Erika Stenman

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2019-juli-12
  OriginalspråkEngelska
  HandledareJens Hultman (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Magisterprogram - internationellt företagande och marknadsföring

  Kurser och ämnen

  • Företagsekonomi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Citera det här

  '