Styrd norm eller lärandeverktyg?
: Några lärares förhållningssätt till mångfald i klassrummet

 • Vivian Östbring
 • Emma Stephan Molin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Dagens samhälle präglas av en mångfald som självklart avspeglar sig i skolan. Syftet med vår undersökning är att skaffa oss kunskap om lärares förhållningssätt gentemot denna mångfald. Vi är även intresserade av att se vilka eventuella möjligheter och begränsningar lärare ser i undervisningen ur ett mångfaldsperspektiv. Undersökningen grundar sig på en kvalitativ forskning där intervjuer med några lärare i samhällsorienterande ämnen i grundskolans senare år samt gymnasiet har gjorts. Vid sammanställningen av dessa intervjuer som genomförts med lärare från de senare skolåren uppkom en stor variation av uppfattningar kring vad mångfald är och vad det får för betydelse för läraryrket. Dock kan vi ändå dra slutsatsen att det existerar en medvetenhet om att man bör ta till vara på denna mångfald.

  Tilldelningsdatum2010-juni-15
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePatricia Lorenzoni (Handledare) & Jerry Rosenqvist (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • förhållningssätt
  • lärandeverktyg
  • lärare
  • mångfald
  • samhällsorienterande ämnen
  • samtal i klassrummet

  Citera det här

  '