Substansrabatt i investmentbolag
: sambandet med onoterat innehav

 • Gustav Erwing
 • Björn Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Substansrabatt för investmentbolag har sedan länge diskuterats inom företagsvärlden och forskningsvärlden. Substansrabattens bakomliggande faktorer är väldokumenterade och omdiskuterade men forskare är inte eniga om exakt vilka faktorer det är som driver investmentbolagets substansrabatt. En av de faktorer som visat sig ha en effekt på substansrabatten för investmentbolag är onoterat innehav och det är onoterat innehav som ligger till grund för vår uppsatts.

  Syftet med studien är att analyser sambandet mellan svenska investmentbolags substansrabatt och dess onoterade innehav genom att studera ekonomiska egenskaper för de onoterade bolagen som ingår i respektive investmentbolags innehav. Studien baserades på kvartalsvisa observationer för svenska investmentbolags nivå av substansrabatt, andel onoterat innehav, diversifiering av onoterat innehav och värdedrivande parametrar i respektive investmentbolags onoterade innehav. För att besvara studiens frågeställning använde vi oss av Pearson`s korrelationstest och linjära regressioner.

  Resultatet av studien påvisade att det finns ett positivt samband mellan investmentbolagens substansrabatt och andelen tillväxtbolag i det onoterade innehavet och att det finns ett negativt samband mellan lönsamhet i det onoterade innehavet och investmentbolagets substansrabatt.

  Tilldelningsdatum2015-nov.-17
  OriginalspråkSvenska
  HandledareEmil Numminen (Handledare), Ola Olsson (Handledare) & Håkan Jankensgård (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • substansrabatt
  • onoterat innehav
  • diversifiering
  • tillväxtbolag

  Citera det här

  '