Surrounded by Online Casino Commercials
: An exploratory study of consumers´perceptions, attitudes and emotions in relation to semiotic and rhetorical tools

  • Louise Nygren
  • Josefine Albinsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2019-juli-08
OriginalspråkEngelska
HandledareLisa Källström (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Internationellt företagande och marknadsföring

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'