Svåra situationer i arbetet - som möjlighet till lärande och utveckling

 • Sara Nilsson
 • Sandra Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I de flesta arbeten uppkommer situationer som kan te sig svåra och som på ett eller annat sätt måste hanteras. Den allmänna föreställningen är att svåra situationer betraktas som problem och uppfattas oftast ha en negativ innebörd. I denna uppsats har vi valt att se svåra situationer i en positiv bemärkning. Vi har för avsikt att undersöka hur svåra situationer i arbetet bidrar till lärande och utveckling för individen, i detta fall yrkesgruppen coacher. De frågeställningar vi utgår ifrån i studien är vilka svåra situationer coacherna upplever i sitt arbete, hur de hanterar svåra situationer samt vilka möjligheter till lärande och utveckling svåra situationer ger upphov till. Med detta som utgångspunkt har vi använt oss av en kvalitativ forskningsstrategi med intervjuer som metod för att samla in data. Vi har inspirerats av Critical Incident Tecnique (CIT) som metod för insamling av så kallade kritiska händelser. Totalt deltog fem deltagare i undersökningen. Vårt resultat visar att coachernas erfarenheter upplevs ha betydelse för hur de hanterar uppkomna svåra situationer och vikten av att kunna reflektera över svåra situationer med någon utomstående var av betydelse för deras lärande och utveckling. Även mötet med klienten upplever coacherna har betydelse för deras lärande och utveckling.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '