Svenska bioenergimarknaden - bladvass lönsam som kommersiell energigröda

 • Fredrik Carlsson
 • Kristian Klingstedt

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Så som miljön ser ut idag och med de ständiga påminnelserna om farliga koldioxidutsläpp, tyckte vi att det var intressant att Kristianstad Kommun ville ha hjälp att beräkna om det var kommersiellt lönsamt att börja odla bladvass.

  Vi har genomfört vår uppsats med tanke på att få en överblick över hur den svenska bioenergimarknaden ser ut idag och att också ta fram en kalkyl över de kostnader och intäkter en kommersiell bladvassodling kan generera.

  För att nå fram till vårt syfte var vi givetvis tvungna att sätta oss in i ämnet, och detta skedde genom en mängd datainsamling av olika slag, litteratur-, rapport-, och artikelstudier samt intervjuer.

  Vårt insamlade material kunde vi sedan applicera på vår teori. För att vi skulle få något att jämföra med har vi också gjort likadana ekonomiska kalkyler för salix och rörflen. Salix, rörflen och bladvass är tre relativt likvärdiga energigrödor, därför valde vi just dessa för jämförelse.

  Men för att inte få en för enkelspårig analys, det vill säga enbart den ekonomiska sidan, har vi även belyst andra aspekter, som till exempel miljöeffekter. Denna jämförelse gjorde att vi lättare kunde få överblick på vårt resultat.

  Med de resultat vi nått så är det ekonomiskt lönsamt att odla bladvass, utöver det så kan man odla den på mark som annars inte hade kunnat bära grödor och till sist för dess miljöförbättrande åtgärder. Alltså är odling av bladvass för kommersiellt syfte lönsamt enligt oss både ekonomiskt och miljömässigt.

  Tilldelningsdatum2004-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '