Svenska kyrkans konfirmandarbete

 • Christina Hurtig

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studiens huvudsakliga syfte är att se hur konfirmationsundervisningen ser ut ur pedagogisk synvinkel, vad den har för mål, innehåll och hur undervisningen bedrivs. Antalet femtonåringar som konfirmeras i Svenska kyrkan har sjunkit drastiskt sedan 1970 och därför ville jag även se vad kyrkan gör för att locka till sig fler ungdomar till läsning. Jag valde därför att intervjua fem präster för att få en djupare förståelse över fenomenet. Jag kom fram till att målet med konfirmandarbetet är att ge ungdomarna ett eget andligt liv, få en bra livssyn och ge dem en bra relation till den kristna tron. För att nå dit får konfirmanderna diskutera olika livsfrågor, lära sig om bibelns olika berättelser samt besöka gudstjänster. Detta lärs ut med olika varierande metoder och övningar, både genom upplevelser och med mer traditionell undervisning. Till konfirmationsläsning lockas ungdomarna med traditionell information i skolan till annonser på Internet. Jag fann att konfirmandarbetet är ganska upplevelsefokuserat med konfirmanden i centrum, jämfört med för tjugo år sedan samt att kyrkan lättare kan ta till vara och lyfta fram individen i sitt arbete än vad skolan kan göra då de har mindre grupper i kyrkan samt att de inte har samma prestationskrav som i skolan.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '