Svenska muslimer och svensk skola - konflikter, attityder och skolavslutning i kyrkan
: Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv

 • Serjon Qorri

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Föreliggande uppsats har utgått från en socialkonstruktivistisk vetenskapsansats. Det övergripande syftet med uppsatsen har varit att undersöka relationen mellan muslimer och svensk skola. Detta har gjorts genom att söka svar på tre tematiska frågor: 1 Vilka utmaningar eller konflikter kan uppstå mellan muslimer och svenska skolor? 2 I vad mån bidrar religionsundervisning om islam och muslimer till att utveckla elevernas förståelse och känsla för tolerans i anslutning till muslimer? 3 Vilket förhållningssätt finns till en skolavslutning i kyrkan bland elever med olika trosåskådning? Metoden har varit kvalitativ och kvantitativ och praktiserats på två högstadieskolor. Mätinstrumenten har varit en enkät och semistrukturerade intervjuer. Enkäten har besvarats av 92 elever från fem olika klasser och de semistrukturerade intervjuerna har besvarats av två skolsköterskor, två religionslärare och fyra elever. Studien visar att konflikter mellan muslimer och skola ofta rör könsroller och föreställningar om muslimer. Vidare visar studien att undervisning om islam och muslimer inte kan likställas med tolerantare attityder mot muslimer och att inställningen till skolavslutning i kyrkan inte konsekvent följer trosåskådningsmässiga kategorier.

  Tilldelningsdatum2007-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '