Svenska veteraners upplevelser av livssituationen efter genomförd internationell insats

 • Jenny Haskel

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Tilldelningsdatum2012-sep.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareThomas Sörensen (Handledare), Weddig Runquist (Handledare) & Hans Knutagård (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Socionomprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Socialt arbete (50402)

  Citera det här

  '