Svenska vin- och ostkombinationer
: En undersökning av konsumentpreferenser

 • Thorhildur Hjartardottir
 • Emma Andersson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med studien var att belysa konsumenters smakpreferenser när det gäller kombinationer av svenskt vin och svenska ostar. Genom en kombination av enkätundersökningar och konsumenttester analyserades deltagarnas val av röda och vita viner i kombination med olika sorters ost samt huruvida genus inverkar på smakpreferenser. Resultaten visade en genusskillnad i vinvalet, där män och kvinnor visade preferenser för olika vintyper. Män föredrar vita viner över röda viner i samband med ost (p=0,045), medan kvinnor föredrar röda viner framför vita viner till ost (p=0,026) Dock fanns ingen signifikant skillnad i konsumenttestet när det gällde hur män och kvinnor föredrog kombinationen av vin och ost. Det indikerade att preferenser för vin och ost kan vara mer individuella och inte nödvändigtvis kopplade till genus. Studien har potential att vara användbar för svenska vin- och ostproducenter genom att ge insikter som kan användas för produktutveckling och marknadsstrategier.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareKarin Wendin (Handledare) & Viktoria Olsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Gastronomiprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Livsmedelsvetenskap (40103)

Nyckelord

 • svenska viner
 • svenska ostar
 • konsumenttest
 • genusskillnad
 • preferenser
 • flavor pairing

Citera det här

'