SWOT-analys av företagsavdelning

 • Magnus Nilsson
 • Peter Ingvarsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  1997 förvärvades Ericssons fabrik i Kristianstad av Nolato AB i Torekov. 1998 delades Kristianstadsfabriken upp i tre bolag, Nolato Mobile, Nolato Alpha och Nolato Autec. Totalt hade dessa tre bolag 901 anställda 1998. Två år senare, år 2000, var de uppe i cirka 1200 anställda. År 2001 skedde en uppbromsning av telekommarknaden som ledde till stora omstruktureringar inom Nolato. Året därpå slogs Kristianstads tre bolag samman till ett bolag, Nolato Alpha. Efter omstruktureringen hade Nolato Alpha drygt 600 anställda år 2002. Kraven på nedskärning fortsatte och flera sparkrav åtgärdades. Nu år 2004 efter ytterligare ett varsel i april 2004 kommer antalet anställda vara nere i drygt 200.

  Verktygsavdelningen som levererat verktyg till Nolato Alpha har under många år varit skonade från varsel. Detta har motiverats av att avdelningens resurser har varit maximalt utnyttjade då ett verktyg tillverkats. Avdelningen behöver en genomsnittlig överkapacitet, ty resurskraven är så pass stora när väl order på komponenter till ett verktyg, även kallat systemprojekt, anländer. Detta har gjort att det varit svårt för Nolato Alpha att skära ner på personalstyrkan.

  I skrivande stund har dock Nolato Alpha skurit så mycket i personalstyrkan att det inte längre går att motivera en fullt bemannad verktygsavdelning. Sparkraven drabbar nu även verktygsavdelningen.

  Eftersom den sviktande marknaden följaktligen påverkar verktygsavdelningen innebär detta att de inte längre kan lita på Nolato Alpha bidrar till full sysselsättning. De måste nu finna nya utvägar, alternativa marknadsstrategier för att åter igen utnyttja sina resurser till max, så som maskiner, kunskap och erfarenhet.

  Denna rapport behandlar huruvida verktygsavdelningen, med befintliga resurser och rådande marknadssituation inom telekombranschen, har möjlighet att välja nya marknadsstrategier för att nå ut till nya marknader med nya produkter.

  Tilldelningsdatum2006-maj-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '