Symbols as a means of emotional enhancement in Julie Otsuka’s When the Emperor Was Divine

 • Emina Selimovic

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2014-mars-03
  OriginalspråkEngelska
  HandledareJane Mattisson (Handledare) & Lena Ahlin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Engelska

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Språk och litteratur (602)

  Citera det här

  '