Synskadade barn i förskolan

 • Therese Erkenfelt
 • Sara Winberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Detta arbete handlar om synskadade barn i förskolan. Syftet med arbetet är att undersöka vilken kunskap en grupp pedagoger har samt vilka kunskaper de saknar om synskadade barn. Vi vill även undersöka vilka möjligheter och problem synskadade barn har i förskolan. Avsikten är at undersöka vilka möjligheter och problem synskadade barn har i förskolan. Vår undersökning är genomförd som observation på två förskolor och i en förskoleklass. Dessutom har vi intervjuat barnen och deras pedagoger. Resultatet av vår undersökning visade att två av de tre pedagogerna genomgått utbildning angående synskadade barn, men att utbildningen inte genomfördes förrän de synskadade barnen redan tillbringat en tid i barngruppen. Våra observationer och intervjuer med barnen visade att pojkarna var så olika att det var svårt att jämföra dem med varandra.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '