Systembolaget’s social marketing
: A case study on Systembolaget from a consumer and employee perspective

  • Andreas Karlsson
  • Oscar Karlsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareKarin Alm (Handledare), Lisa Källström (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Internationellt företagande och marknadsföring

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'