"Tänk om det vore lätt att äta rätt"
: nudging med etologiska robotar i en spekulativ framtid

  • Isabelle Eerola
  • Therese Banström

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Det mest miljöskadliga livsmedlet är kött, trots kunskapen motiveras inte människor till att minska sin köttkonsumtion. Konsumtion handlar också omkänslor och sociala normer. Människor saknar kunskap för att lyckas implementera förändringar i deras beteende. Begreppet nudge innebär en beslutsmiljö som förändrar människors beteende på ett förutfattat vis utan att neka andra valmöjligheter. Den pågående utvecklingen av robotar kommer leda till att robotar i framtiden har möjligheten att påverka mänskligt beteende. Det behövs forskning inom informatik och digital design om hur robotar kan påverka människors matbeteende genom nudging. Etologiska robotar härstammar från sociala robotar och grundas i etologi och fokuserar på human-robot attachment (HRA) och den anknytning som sker mellan människa-robot istället för bara interaktionen. Etologiska robotar har utvecklats för att komma runt effekten av Uncanny Valley. Robot-robot-human interaction (RRHI) har möjligheten att påverka människor känslor och beteende. Denna studies syfte är att designa etologiska robotar för att genom nudging påverka människors beteende gällande köttkonsumtion i en spekulativ framtid. Studien ger inte ett fullständigt svar på hur köttkonsumtion kan minskas i allmänhet utan är ett bidrag till informatik om hur robotar kan användas för studiens målgrupp. Studien har en kvalitativ ansats och innefattar intervjuer och pilotstudie för att arbeta nära målgruppen för att nå de mest lämpade utseendet och beteendet hos robotarna. Resultatet visar att robotar kan passa för att påverka människan i detta syfte då robotar kan ha en konstant närvaro i miljön där köttkonsumtion sker.

Tilldelningsdatum2021-juli-26
OriginalspråkSvenska
HandledareKerstin Ådahl (Handledare), Kristoffer Åberg (Handledare), Margot Edström (Handledare), Martin Wetterstrand (Handledare) & Kari Rönkkö (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Digital design

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning (50804)

Nyckelord

  • nudging
  • etologiska robotar
  • köttkonsumtion
  • spekulativ design

Citera det här

'