Tärningarna är fortfarande i rörelse
: En studie som visar hur AR teknologi kan skapa nya specifika spelkvaliteter

 • Martin Lundmark

Examensarbete: Masterexamen

Abstract

Spelindustrin förändras och nya former av spel och upplevelser utvecklas. Från brädspel till datorspel till de nyaste AR och VR spelen. Just nu arbetar utvecklare med att skapa nya upplevelser där det virtuella kombineras med verkligheten till en fulländad och trovärdig mix. Detta skapar utrymme för nya möjligheter at implementera teknologi i klassiska artefakter. Inom kontexten av brädspel finner vi många fysiska spelobjekt och tärningen är vald som huvud-karaktären för den här studien. Placerad mellan brädspel och digitala spel kommer nu AR spel. Tidigare forskning inom brädspel och teknologi gav intressant information inom kontexten och agerar som riktlinjer och som grund för ny design. Tärningen är världskänd så siktar den härstudien mot att ta reda på hur det här objektet kan utvecklas med hjälp av teknologi. Genom att arbeta med konceptdriven design och i nära relation med en AR spelstudio, designades den nya AR tärningen och det nya AR spelet DiceFold. En kvalitativ metod användes där experter inom industrin diskuterade de nya möjliga upplevelser inom AR spel och funktionaliteten hos AR tärningen, som kanske kan bli en ny del inom spelvärlden i en snar framtid. Denna studie resulterar i tre olika saker, den nya spel komponenten AR tärningen, det nya AR spelet DiceFold och mer information inom forskning av AR spel. 

Tilldelningsdatum2021-juni-23
OriginalspråkSvenska
HandledareMichael Johansson (Handledare), Martin Wetterstrand (Handledare) & Kari Rönkkö (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Kurser och ämnen

 • Informatik

Högskolepoäng

 • 30 hp

Nationell ämneskategori

 • Interaktionsteknik (21103)

Nyckelord

 • xr (extended reality)
 • ux (user experience)
 • brädspel
 • tärning
 • ar (augmented reality)
 • spel
 • spelande

Citera det här

'