Talar Allsvenskans tabeller sanning i förhållande till ekonomisk styrka?
: En analys av sex svenska elitfotbollsklubbars ekonomi och prestation

 • Pontus Einevall

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Fotboll och ekonomi är två ämnen som tillsammans utgör en stor del av världens intressen. Det är dessutom ämnen som under 2000-talet oftast blir nämnda i samma mening. Oftast talas det om att pengar inte kan köpa allt, och i fotbollsvärlden handlar det om att man inte kan köpa en ligatitel. Denna studie fokuserar på att undersöka hur ekonomisk ställning i ett svenskt elitfotbollslag kan påverka deras slutliga tabellplacering i Allsvenskan och Superettan. Inledningsvis diskuteras det om svensk fotbolls ställning i världen, tidigare studier och på vilket sätt denna studie tar sig ann ämnet. Relevant teori kring ämnet presenteras och även en förklaring kring urvalet av olika ekonomiska nyckeltal. Undersökningen omfattar totalt sex olika ekonomiska nyckeltal tagna från årsredovisningar från sex olika lag under är period på nio år. Dessa nyckeltal sätts i relation till lagens tabellplaceringar i en analys av beskrivande statistik, enkel linjär regression och multipel regression. Genom en analys av beskrivande statistik kring den insamlade datan visade studien på att en stark ekonomi kan ge en fördel i jakten på ligaguldet. Resultatet från den enkla linjära regressionen gav en analys på hur de olika nyckeltalen påverkar tabellplacering var för sig. Slutligen av resultaten från den multipla regressionen fick studien svar på vilka av de ekonomiska nyckeltalen som tillsammans bäst kan förklara vilken tabellplacering laget tar. För framtida studier föreslås en undersökning med ett större urval av variabler relaterade till ekonomisk styrka och prestation.

  Tilldelningsdatum2020-juni
  OriginalspråkSvenska
  HandledareÖzgün Imre (Handledare), Torsten Andersson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Redovisning och revision

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • fotboll
  • ekonomi
  • prestation
  • samband
  • enkel linjär regression
  • korrelation
  • multipel regression

  Citera det här

  '