Tandhygienisters upplevelse av det nya parodontala klassificeringssystemet

  • Filippa Madsen
  • Wendy Ferrera Euceda

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med denna studie var att undersöka tandhygienisters upplevelse av att arbeta med det nya parodontala klassificeringssystemet i sitt dagliga arbete. En kvalitativ studie har genomförts och datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer med intervjuguide som underlag. Nio tandhygienister från fem folktandvårdskliniker i Skåne intervjuades och intervjuerna varade mellan 8 och 29 minuter. Materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att tandhygienisterna kunde se möjligheter med det nya klassificeringssystemet, men begränsningarna med det nya parodontala klassificeringssystemet överväger. Slutsatsen av studien är att majoriteten av tandhygienisterna upplevde att det fanns utmaningar och svårigheter att arbeta med det nya parodontala klassificeringen, samt att ytterligare utbildning krävs för att tandhygienister ska känna sig säkra att ställa diagnos.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareSara Henricsson (Handledare) & Pia Andersson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

Nyckelord

  • diagnostik
  • paradontalt klassificeringssystem
  • tandhygienist
  • tandhygienistprofession
  • oral hälsa

Citera det här

'