Tandvårdsrädsla hos tredje års elever på gymnasiet

 • Nikolova Lyudmila
 • Petersson Emelie

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med studien var att undersöka förekomsten av tandvårdsrädsla samt i vilka tandvårdssituationer rädslan uttrycker sig hos tredje års elever på gymnasiet.Metoden var en kvantitativ tvärsnittsstudie med en enkät bestående av sammanlagt 19 frågor. Enkäten var uppbyggd med hjälp av två mätinstrument, Dental Hygienist Anxiety Scale (DHAS) samt Dental Fear Survey (DFS). Respondenterna utgjordes av 103 tredje års elever ifrån en gymnasieskola i sydöstra Sverige. Resultatet visade att 57 av 103 (55,3%) respondenter hade ≥ 7 poäng enligt DHAS (lätt tandvårdsrädsla). Av samtliga respondenterna hade 11 respondenter ≥13 poäng som motsvarar en hög grad av tandvårdsrädsla. De tandvårdssituationerna som utlöste mest rädsla, ångest eller obehag var att se borren, att höra borren och att känna vibrationerna från borren samt att se bedövningssprutan och känna sticket från bedövningssprutan. Slutsatsen med studien var att svår tandvårdsrädsla förekom hos 11/103 (10,7%) av tredje års eleverna. 

Tilldelningsdatum2021-jun-14
OriginalspråkSvenska
HandledareViveca Wallin Bengtsson (Handledare) & Stefan Renvert (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Tandhygienistprogrammet

Kurser och ämnen

 • Övrigt

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Odontologi (30216)
 • Hälsovetenskap (303)

Nyckelord

 • gymnasieelever
 • oral hälsa
 • tandvårdsfobi
 • tandvårdsrädsla
 • ungdom

Citera det här

'