Taxeringsvärde vid köp och gåva av fastighet

 • Linda Elvstrand
 • Frida Skoog

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med uppsatsen är att studera vad det är som avgör om en fastighetsöverlåtelse ska bedömas vara ett köp eller en gåva samt vilket taxeringsvärde det är som ska användas vid bedömningen. Bakgrunden till vår uppsats är ett rättsfall från år 2008. Det huvudsakliga problemet i rättsfallet är att taxeringsvärdet har sänkts efter fastighetsöverlåtelsen. Tveksamheter uppstår då kring vilket taxeringsvärde som ska anses vara gällande för att avgöra om fastighetsöverlåtelsen ska betraktas som ett köp eller en gåva. I domen från år 2008 anger kammarrätten Göteborg att något liknande fall inte tidigare har tagits upp. Vi kan inte heller efter det att denna dom fastslagits finna något liknande fall som har berört detta problem. Rättsläget är därmed oklart och vi anser därför att området är värt att belysas. Förutom rättsfallet från år 2008 har vi även studerat två andra rättsfall som behandlar samma typ av problematik. Den största skillnaden mellan rättsfallen enligt oss är att taxeringsvärdet i det ena fallet har sänkts efter fastighetsöverlåtelsen och i de andra två fallen har taxeringsvärdet höjts efter fastighetsöverlåtelsen. Vår slutsats är att det är huvudsaklighetsprincipen som avgör om en fastighetsöverlåtelse är att betrakta som ett köp eller som en gåva. Det är taxeringsvärdet för överlåtelseåret som ska sättas i relation till köpeskillingen. Angående vilket taxeringsvärde som ska användas vid bedömningen har vi tolkat att om taxeringsvärdet har höjts från föregående fastighetstaxering är det taxeringsvärdet för överlåtelseåret som ska gälla vid bedömningen. Att taxeringsvärdet för överlåtelseåret inte har varit beslutat eller känt för parterna vid tidpunkten för överlåtelsen verkar inte vara avgörande för bedömningen. Om taxeringsvärdet däremot har sänkts från föregående fastighetstaxering är det taxeringsvärdet från föregående fastighetstaxering som ska gälla vid bedömningen. I detta fall verkar det ha betydelse om taxeringsvärdet för överlåtelseåret har varit beslutat och känt för parterna vid tidpunkten för överlåtelsen. För att skapa klarhet i vad som ska gälla vid en fastighetsöverlåtelse anser vi att regeringsrätten bör ta ställning till om det är taxeringsvärdet som är beslutat vid tidpunkten som ska gälla, eller om det är något helt annat som ska vara avgörande. 

  Tilldelningsdatum2010-okt.-27
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBengt Åkesson (Handledare) & Johann Mulder (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '