Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

 • Johanna Gullwi
 • Therese Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Frågeställningen för uppsatsen tog sin utgångspunkt i ohälsan i arbetslivet vilket är ett viktigt och omdebatterat område. Syftet med uppsatsen var dock inte att lägga fokus på det sjuka utan att försöka hitta exempel på en arbetsplats som anser sig ha ett gott arbetsklimat. Ett gott arbetsklimat definierades i uppsatsen som: upplevelser av trivsel, möjlighet till utveckling samt en god hälsa. Utifrån fallstudien som metod genomfördes en studie på en sjukvårdsavdelning där teamarbete använts för att skapa ett gott arbetsklimat. Det genomfördes åtta intervjuer och utöver det har även styrdokument legat till grund för uppsatsen. Resultaten visar att större delen av respondenterna upplever ett godare arbetsklimat idag jämfört med vad de gjort på tidigare arbetsplatser. Det ökade stödet från kollegor som teamarbetet medfört, har visat sig vara av stor betydelse för personalens trivsel.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '