Technological Interface Shopping and Retail Store Loyalty
: A Comparison Between Boomers and Millennials

  • Robin Levin
  • Vincent Thornberg

Examensarbete: Magisterexamen

Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareKarin Alm (Handledare), Jens Hultman (Examinator) & Christian Koch (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Magisterprogram - internationellt företagande och marknadsföring

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'