Tecken i förskolan
: kan det vara ett hjälpmedel för barns språkutveckling?

 • Evelina Isaksson
 • Emma Larsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Kommunikation är en viktig del i förskolan både för barnen och pedagogerna. Alla förmedlar någonting även om det inte uttrycks verbalt. Ett icke verbalt kommunikationssätt kan vara att använda gester eller gestikulerande tecken. Att använda tecken börjar bli vanligare i förskolan verksamhet. Syftet med denna studie är att se vid vilka situationer arbetslaget väljer att använda gestikulerande tecken och varför samt om de ser att gestikulerande tecken gynnar barnens verbala språkutveckling och på vilket sätt. För att undersöka detta skickades det ut enkäter till alla kommunala förskolor i en mellanstor stad i Skåne. De resultat som framkom var att pedagogerna främst använder tecken i samlingar och att majoriteten anser att tecken gynnar barns språkutveckling eftersom barnen får fler sätt att uttrycka sig på. Vår undersökning visar att förskollärare uppfattar att teckenanvändning utvecklar barns ordförråd tidigare och hjälper ovana språkanvändare att bli förstådda.

  Tilldelningsdatum2015-jan.-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareSara Lenninger (Handledare) & Charlotte Tullgren (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)
  • Lärande (50303)

  Nyckelord

  • gestikulerande tecken
  • språk
  • språkutveckling
  • hjälpmedel

  Citera det här

  '