Tecken som stöd i förskolan – hur ser kunskapen om Tecken Som Stöd ut hos förskollärare idag och hur använder de denna kunskap?

 • Sara Johansson
 • Susanne Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med detta arbete är att se vad förskollärare idag vet om Tecken Som Stöd och hur de använder sig av denna kunskap. Samtidigt vill vi visa Tecken Som Stöd som en arbetsmetod i integreringen en skola för alla.

  I litteraturen tar vi upp språkutveckling och kommunikation ur ett sociokulturellt perspektiv. Därifrån går vi vidare till vad Tecken Som Stöd är för något och meningen med att använda sig av det.

  Vi har intervjuat nio förskollärare i tre kommuner för att där kunna se skillnader. Alla är positiva till att använda sig av Tecken Som Stöd i förskolan men många tycker att det lägger en extra arbetsbörda på förskollärarna. Våra undersökningar visar att även om vår litteratur inte är av nyaste modell så är det mycket likt fortfarande. Tecken Som Stöd används om det finns barn som har språkliga problem, det är inte lika vanligt att använda i vardagen på förskolor.

  Tilldelningsdatum2005-dec-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '