Teckenkommunikation - kartläggning av metoder för barns språkutveckling

 • Kerstin Löndahl
 • Karin Pettersson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med vår uppsats är att undersöka metoder och utveckla en kunskap som främjar språkutvecklingen hos barn med sent utvecklat verbalt språk, och som är i behov av teckenkommunikation. Vi ska jämföra pedagogers metoder i förskola och särskola.

  I litteraturdelen redovisas förutsättningar i hjärnans byggnad för kommunikation. Vad är kommunikation och normal språkutveckling? Vad är språkstörning och vad kan en sådan få för konsekvenser? Vi har redovisat vad det finns för alternativ: kommunikationsbilder som tecken och olika bild- och symbolsystem för de som inte klarar sig med enbart verbalt språk.

  Vi har tagit upp några teorier om lärandet och vad det finns för metoder som främjar språkutveckling.

  I empiridelen redovisar vi intervjuer med sex pedagoger. Metoden vi valde att använda oss av var kvalitativ. I resultatredovisningen har vi kommit fram till att pedagogerna använder sig av skilda metoder för att anpassa språkutvecklingen till det enskilda barnet, men något de alla använder är teckenkommunikation för att främja och stödja språkutvecklingen.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '