Teknik i förskolan
: Hur barn samspelar kring en surfplatta

 • Carina Fengved
 • Gunilla Sturesson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vårt syfte med denna studie är att belysa förskolebarns kommunikation, samarbete, motivation och deras uppfattning om vad de lär sig. Detta har vi undersökt ur ett sociokulturellt perspektiv på vår litteraturbakgrund och sedan kopplat till observationer med efterföljande intervjuer. Vi har bearbetat vårt insamlade material genom att kategorisera olika sätt att interagera. Litteraturgenomgången visar att det är en fördel att använda datorn tillsammans med andra, vilket vi också sett i vår undersökning. Barnens konstanta språkande för att förklara och beskriva vad de ser på datorskärmen stimulerar språkutvecklingen och får dem att reflektera över sitt eget lärande.

  Tilldelningsdatum2012-maj-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareOla Magntorn (Handledare) & Andreas Redfors (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • kommunikation
  • samarbete
  • interaktion
  • motivation
  • surfplatta
  • samspel
  • teknik

  Citera det här

  '