Tema som undervisningsmetod

 • Matilda Frost
 • Frida Högberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Under lärarutbildningens gång har vi kommit i kontakt med och intresserat oss för den tematiska undervisningsmetoden. Vi har bland annat stött på metoden ute på fältet och genom inriktningen språk och skapande.

  Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka den tematiska arbetsmetodens kvalitet. Målsättningen är att studera den tematiska arbetsmetoden och undersöka om det är en metod som kan gynna alla elever, oavsett inlärningsförmåga, intressen och förkunskaper. Frågeställningarna som vi belyser är om den tematiska undervisningen är en metod som är lämplig för alla elever och pedagoger, varför man ska använda sig av den tematiska undervisningen istället för den traditionella, samt vilka för- och nackdelar som det finns med tematiskt arbete.

  Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod och därmed intervjuat fem pedagoger som arbetar med den tematiska arbetsmetoden på olika sätt. Svaren har sammanställts och jämförts med relevant litteratur.

  Vi har belyst och kommit fram till att den tematiska arbetsmetoden är en metod som kan gynna alla elever, med varierande inlärningsmöjligheter, intressen, förkunskaper och ålder. De pedagoger vi har intervjuat har varit mestadels positivt inställda till den tematiska undervisningsmetoden.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '