Temaarbete/Skapande pedagogik - exemplet Tycho Brahe

 • Christina Persson
 • Annika Walltin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka varför pedagoger väljer att arbeta tematiskt framför en mer traditionell undervisningsform. Vår målsättning är att undersöka om temaarbete kan passa alla typer av elever. Vi har genomfört en kvalitativ undersökning, vilken innefattar intervjuer av fem pedagoger som arbetar med temaarbete enligt Bifrostskolan, samt intervjuat tolv elever från förskoleklass till 6: e klass. Intervjusvaren har sammanställts och jämförts med aktuell forskning på området.

  Vår undersökning visar att den tematiska undervisningen är en metod som tillgodogör många elever, med varierande inlärningsmöjligheter, intressen, förkunskaper och mognad. Pedagogerna som intervjuades är positivt inställda till den tematiska undervisningsmetoden. Elevgruppen är också positivt inställd till att arbeta med temaarbete jämfört med traditionell undervisning. Tematisk undervisning tycks, enligt vår undersökning, bidra till att skolan blir både rolig och mer spännande då eleverna får använda sin fantasi på ett kreativt sätt i det skapande arbetssättet.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '