Tematisk undervisning Pedagogers syn på tematiskt arbete i årskurs F-2

 • Karolin Fjelkner
 • Sofia Burmeister

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger i årskurs F-2 definierar tematisk undervisning, samt vilka för- respektive nackdelar de menar att metoden bär med sig. I forskningsbakgrunden redogörs för vad tematisk undervisning innebär, samt vad olika forskare anser om ämnet. För att besvara problemformuleringen genomförs fyra personliga intervjuer, vilket denna undersökningsmetod är bäst lämpad för då syftet är att undersöka informanternas personliga åsikter samt erfarenheter.

  Resultatet visar att pedagogernas definition av det tematiska arbetet innebär att ämnesgränserna suddas ut och att ämnena bildar en helhet. Elevernas behov, nyfikenhet och förmågor är den viktigaste utgångspunkten för undervisningen. Resultatet visar även på både positiva och negativa aspekter. Informanterna menar att arbetssättet är varierande och gynnsamt för både pedagog och elev, men det innebär för pedagogen mycket förberedelse samt planeringstid.

  Tilldelningsdatum2009-feb.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '