Tematiskt arbete
: Pedagogers åsikter

 • Jonas Nilsson
 • Martin Håkansson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

   Syftet med denna uppsats var att ge exempel på varför lärare för de äldre ungdomarna (årskurs 6-9) samt gymnasiestudenter undervisar tematiskt. Vi ville dessutom veta vad de ansåg vara för- respektive nackdelarna med metoden och vad vi kunde dra för slutsatser av denna. Vi intervjuade åtta lärare, tre gymnasielärare och resten 6-9 lärare fördelade på tre skolor. Den mest centrala anledningen till att undervisa tematiskt var enligt lärarna att ge eleverna en helhetsbild och visa på den röda tråd som går mellan de olika ämnena. Detta hjälpte även till att bredda och fördjupa elevernas kunskaper. De nackdelar som togs upp var bland annat att arbets- och planeringsbördan ökade samt att det kunde vara svårt med betygssättningen i de olika ämnena. Av undersökningen kunde vi se att ingen av lärarna vi intervjuat utgick från elevernas intressen eller erfarenheter. Den tematiska undervisningen var redan förbered och planerad av lärarna. En slutsats vi drar av detta leder enligt oss till att man tappar en viktig aspekt av skolans demokratiuppdrag samt att eleverna knappast kan förväntas visa mer intresse än vid vanlig ämnesindelad undervisning.

   

   

  Tilldelningsdatum2010-dec.-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLennart Törnblad (Handledare) & Elisabet Malmström (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • tematisk undervisning
  • tema
  • fördelar/nackdelar
  • metod
  • ämnesindelad
  • läroplan
  • elevinflytande

  Citera det här

  '