Terrorism som internationellt hot, brott mot mänskligheten, och identitetsskapande
: En kritisk diskursanalys av riksdagsmotioner om terrorism

 • Natalie Spets

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Terrorism är ett problem som fått ökad uppmärksamhet i samband med aktuella terroristattentat i Europa år 2014 och framåt. Särskilt är det brott förknippade med Islamiska staten och besläktade grupper som står i rampljuset. Syftet med den här studien har varit att studera på vilket sätt terrorism diskuteras inom riksdag, som ett steg mot faktiska förändringar i förhållningssätt och praxis inom rättssystem. Hur formas och representeras terrorism i riksdag? Vilka diskurser/teman blir synliga på tal om terrorism, terrorist eller anti-terrorism arbete? Ett centralt fokus i studien har varit konstruktionen av ‘vi mot dem’ och process av ‘othering’, i den relation som bl.a. islam förväntas ha med terrorism. Studien är en kritisk diskursanalys och har gjorts enligt Faircloughs tre-dimensionella modell. Modellen har tre dimensioner: text, diskursiv praktik, och social praktik, som vardera förses med vissa begrepp för analys. Analys har gjorts med hjälp av diskursanalytiska verktyg samt teori i form av dels ett diskursanalytiskt förhållningssätt, dels Foucaults teori om disciplin och kontroll samt Saids teori om Orientalism. Genom analys blev ett antal teman eller “diskurser” aktuella: krigsdiskurs, säkerhetsdiskurs, och identitetsdiskurs. Den senare delades vidare upp i en diskussion om konstruktionen av “vi/oss” och “dem/de andra”, där teoretisk återkoppling huvudsakligen har gjorts med Said och Foucault. En av de huvudsakliga slutsatserna från studien är att det finns en viss “vi/dem” gränsdragning i diskurser om terrorism inom riksdag som kan få negativa konsekvenser för individer och minoriteter samt påverka bl.a. immigrationspolitik.

  Tilldelningsdatum2017-juli-03
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJonas Ringström (Handledare) & Terese Anving (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Kriminologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • kritisk diskursanalys
  • terrorism
  • vi mot dem
  • fairclough
  • terrorist
  • riksdag

  Citera det här

  '