The Alexithymia Construct and Mental Health in Everyday life
: A sample study of Swedish older adolescents

  • Charlotta Nordkvist

Examensarbete: Magisterexamen

Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareJimmy Jensen (Handledare) & Peter Jönsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Magisterprogram i psykologi

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Psykologi (50101)

Citera det här

'