The analysis of antecedents of bank-SME loyalty
: professionalism, relationship quality, corporate image & switching barrier as a moderator

 • Zahida Sarwary

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2013-apr.-29
  OriginalspråkEngelska
  HandledareTimurs Umans (Handledare), Bengt Igelström (Examinator) & Emil Numminen (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Övrigt

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Citera det här

  '