The Complexity of Communicating Sustainability in a Co-Creative Context
: a case study of a co-creative incubator

  • Sandra Lipic Persson
  • Ida Lundin

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2018-juni-28
OriginalspråkEngelska
HandledareChristian Koch (Handledare) & Marina Jogmark (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Internationellt företagande och marknadsföring

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'