The corona pandemic’s impact on the sales-function and the sales-associates ability to create value during a crisis
: An exploratory study on the mobile-operator sector in Sweden

  • Daniel Blomqvist
  • Monawar M. Hashem

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2021-aug.-26
OriginalspråkEngelska
HandledareLisa Källström (Handledare) & Karin Alm (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Internationellt företagande och marknadsföring

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'