The Countryside and the City in Alice Munro’s stories “Fiction” and “Wenlock Edge”

 • Nadia Naddi

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Tilldelningsdatum2014-okt.-20
  OriginalspråkEngelska
  HandledareJane Mattisson (Handledare) & Lena Ahlin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Kurser och ämnen

  • Engelska

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Språk och litteratur (602)

  Citera det här

  '