The decision-making process of IFRS 16 amendment
: A qualitative study on the stakeholders􀂶 influence on Covid-19-related Rent Concession

  • Fatima Ashir
  • Sandra Kallo

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareMaria Bengtsson (Handledare), Caroline Pontoppidan (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Redovisning och revision

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'