The Effects of Digitalization on the Audit profession
: A comparative study between one developed and one developing country

  • Carl Melin
  • Gertrude D. Toezay

Examensarbete: Magisterexamen

Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareGert Paulsson (Handledare), Christian Koch (Examinator) & Timurs Umans (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Magisterprogram - Revision och styrning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'