‘’The feeling of being watched’’
: A study on the Online behavioral advertisement’s role in generation Zs’ privacy concerns.

  • Lykke Björneskog
  • Malin Hornling

Examensarbete: Kandidatexamen

Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkEngelska
HandledareLisa Källström (Bedömande lärare), Oskar Christensson (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

  • Företagsekonomi

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

Citera det här

'